Zrušiť

Nemčina pre samoukov

dohodou
Stav: nové, Typ: predaj, z dňa 23. 6. 2022 (č. 35890474)

Predám knihu Nemčina pre samoukov. Publikácia Nemčina pre samoukov je určená tým, ktorí sa chcú učiť nemčinu sami, bez učiteľa. Cieľom učebnice je umožniť zvládnutie základných gramatických javov nemeckého jazyka a orientáciu v bežných komunikačných situáciách. Učebný text je spracovaný ako ,,spojenie“ učebnice a pracovného zošita. Všetky texty a cvičenia sú zamerané na aktívnu účasť študujúceho pri učení. Ide napr. o doplňovacie cvičenia, samostatné tvorenie viet, otázok, dialógov a pod. Tvorenie otázok je veľmi dôležitou súčasťou bežnej komunikácie, preto je v učebnom texte veľké množstvo cvičení zameraných práve na túto jazykovú zručnosť. V každodennom živote musíme často vyjadriť svoj názor, súhlas, nesúhlas, reagovať na novú alebo nečakanú situáciu – to všetko by ste mali zvládnuť aspoň na základnej úrovni. V učebnici nájdete základnú slovnú zásobu, ktorá sa týka tém bežných v súčasnom svete počítačov, firiem, telefonických rozhovorov, bežných dialógov a pod. Učivo je spracované do 12 lekcií. Témami lekcií sú bežné situácie z každodenného života. Slovná zásoba a hovorové slovné spojenia sa uvádzajú zväčša vo forme dialógov. Pod dialógmi sú uvedené nové slovíčka a slovné spojenia, ktoré sa potom precvičujú v cvičeniach. Každý gramatický jav je primerane podrobne vysvetlený a precvičuje sa v cvičeniach. Gramatika sa nacvičuje postupne, cvičenia sú zväčša doplňovacie. S cvičeniami možno pracovať aj iným spôsobom, napr. z oznamovacích viet tvoriť opytovacie, rozkazovacie vety a pod. Veľká pozornosť sa venuje aj správnej nemeckej výslovnosti. Ilustrácie pomáhajú pochopiť niektoré gramatické javy alebo situácie. Okrem estetickej funkcie vhodne dopĺňajú text a poskytujú príležitosť na tvorenie kratších opisov. Grafická úprava umožňuje, aby sa používateľ v učebnici ľahko vedel orientovať. Na konci učebnice je kľúč riešenia cvičení a slovníček s abecedne zoradenými slovíčkami zo všetkých lekcií. Po prebratí učebnice by sa používateľ mal vedieť dohovoriť v bežných situáciách spoločenského styku s cudzincami doma alebo v zahraničí. Bez poškodenia. Viac info v maily.

Predám knihu Nemčina pre samoukov. Publikácia Nemčina pre samoukov je určená tým, ktorí sa chcú učiť nemčinu sami, bez učiteľa. Cieľom učebnice je umožniť zvládnutie základných gramatických javov nemeckého jazyka a orientáciu v bežných komunikačných situáciách. Učebný text je spracovaný ako ,,spojenie“ učebnice a pracovného zošita. Všetky texty a cvičenia sú zamerané na aktívnu účasť študujúceho pri učení. Ide napr. o doplňovacie cvičenia, samostatné tvorenie viet, otázok, dialógov a pod. Tvoren...

dohodou
Bratislava
Zobraziť kontakty