Zrušiť

Inžiniersko-geologické štúdium hornin. prostredia

6 €
Stav: používané, Typ: predaj, z dňa 17. 4. 2024 (č. 37886468)

Predám knihu Inžinierskogeologické štúdium horninového prostredia a geodynamických procesov-Milan Matula, vyd. Veda 1979, 336 strán. Obsah: Štúdium horninového prostredia a geodynamických javov v ňom, Racionálne metódy inžinierskogeologického výskumu skalných hornín, Petrogenetická podmienenosť mechanických vlastností hornín, Inžinierskogeologická typologická klasifikácia horninových masívov, Inžinierskogeologický výskum zvetrávania hornín, Geofyzikální metody při studiu horninových masivů, Regionálne zhodnotenie svahových pohybov v ČSSR, Svahové deformácie v oblasti vysokých pohorí Západných Karpát, Svahové pohyby blokového typu, Podmínky a faktory sesouvání v třetihorních pánvích, Kosmické vlivy na vývoj sesuvů, Měření svahových deformací, Geodetické a fotogrametrické merania svahových pohybov, Geofyzikální měření při výzkumu svahových deformací, Modelování podmínek stability svahů ve skalních a poloskalních horninách, Štúdium preliačivosti spraší Trnavskej pahorkatiny, Inžinierskogeologické mapovanie a typologická rajonizácia, Geotechnické modely základovej pôdy a ich vyhodnotenie, Penetračné a presiometrické metódy v inžinierskogeologickom mapovaní, Aplikace geofyzikálních metod pro sestavování inženýrsko-geologických map v měřítku 1: 25000, Racionálne metódy v inžiniersko-hydrogeologickom výskume, Využitie výpočtovej techniky v inžinierskogeologickom mapovaní.

Predám knihu Inžinierskogeologické štúdium horninového prostredia a geodynamických procesov-Milan Matula, vyd. Veda 1979, 336 strán. Obsah: Štúdium horninového prostredia a geodynamických javov v ňom, Racionálne metódy inžinierskogeologického výskumu skalných hornín, Petrogenetická podmienenosť mechanických vlastností hornín, Inžinierskogeologická typologická klasifikácia horninových masívov, Inžinierskogeologický výskum zvetrávania hornín, Geofyzikální metody při studiu horninových masivů, Regi...

Predajca Miria (2) Člen od júna 2012
M
6 €
Bratislava
Zobraziť kontakty